Vochtmeting

Wil je graag een vochtmeting laten uitvoeren voor het schilderen van je huis? Wellicht dat ik je kan helpen!

Voordat er met het schilderwerk aan de gang gegaan wordt stellen we de vochtgehalten vast en houden we er rekening mee dat deze dienen te worden behandeld alvorens er gestart wordt met schilderen.

Hout constructies, kozijnen, deuren en ramen moeten worden onderhouden. Hiervoor is schilderwerk noodzakelijk en dat kan alleen worden uitgevoerd wanneer het hout minder dan 18% vocht bevat. Te hoge vochtconcentraties komen vooral voor bij verbindingen, glaslatten en bij naar het westen gelegen gevels van gebouwen (regengevels).

Meer informatie vind je op de homepage.